Descargas

o256 (152 KB)
Orde do 28 de febreiro de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas nos parques empresariais e recintos de localización preferente de empresas na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 44 L Venres, 4 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>