Descargas

o255 (84,0 KB)
Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas económicas para os proxectos e os traballos dos equipos de normalización lingüística dos centros privados (concertados e non concertados) da Comunidade Autónoma de Galicia que imparten ensinanzas de educación infantil, especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 44 L Venres, 4 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>