Descargas

o248 (152 KB)
Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a substitución de guindastres-torre desmontables para obras na Comunidade Autónoma de Galicia,
no ano 2005.
No 43 L Xoves, 3 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>