Descargas

o246 (68,0 KB)
Orde do 25 de febreiro de 2005 pola que se establecen axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a particulares e entidades sen fin de lucro para a realización de estudos sobre medios de comunicación en Galicia.
No 43 L Xoves, 3 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>