Descargas

o244 (80,0 KB)
Orde do 23 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas económicas, cofinanciadas polo FSE, para a realización de formación práctica en empresas destinadas a alumnos/as de programas de garantía social, patrón costeiro polivalente e ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica en centros dependentes desta consellería.
No 42 L Mércores, 2 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>