Descargas

o237 (232 KB)
Orde do 22 de febreiro de 2005 pola que se aproban as bases reguladoras para a
concesión de axudas para o sector artesanal galego, en réxime de concorrencia competitiva, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 42 L Mércores, 2 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>