Descargas

o228 (120 KB)
Orde do 21 de febreiro de 2005 pola que
se establecen as bases e se procede á convocatoria para o ano 2005, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para actuacións en revitalización urbanístico-comercial, así como aquelas accións que doten de capacidade competitiva os comerciantes dunha área comercial determinada, en desenvolvemento do Plan de Mellora da Competitividade para o Comercio Galego.
Martes, 1 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>