Descargas

o227 (156 KB)
Orde do 16 de febreiro de 2005 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas para o fomento da distribución, loxística e promoción comercial, en réxime de concorrencia competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 41 Martes, 1 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>