Descargas

o219 (112 KB)
Orde do 1 de febreiro de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concurso público de axudas complementarias do programa de acción da Unión Europea de mobilidade de estudantes Sócrates-Erasmus e Suíza e se anuncia a súa convocatoria correspondenteao curso académico 2004-2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA
No 26 L Martes, 8 de febreiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>