Descargas

o215 (216 KB)
Orde do 28 de xaneiro de 2005 pola que se establecen as bases que rexen determinados programas de axudas para o exercicio do ano 2005 que, baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación, financian accións de fomento de emprego das entidades locais, e pola que se procede á súa convocatoria.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 24 L Venres, 4 de febreiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>