Descargas

o211 (124 KB)
Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se regula a concesión de axudas económicas por parte dos padroados provinciais para a mellora do medio rural.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA
No 22 L Mércores, 2 de febreiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>