Descargas

o191 (172 KB)
Orde do 30 de decembro de 2004 pola que se convocan subvencións para a creación de establecementos hoteleiros do litoral galego.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 11 L Martes, 18 de xaneiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>