Descargas

o166 (76,0 KB)
Orde do 28 de decembro de 2004 pola que se establecen as bases que rexen as axudas a mozos para a realización de cursos de idiomas en calquera dos estados membros da Unión Europea, e se procede á súa convocatoria.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 4 L Venres, 7 de xaneiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>