Descargas

o163 (248 KB)
Orde do 22 de decembro de 2004 pola que se regulan axudas en materia de conservación dos recursos naturais e fomento de accións da poboación local para o desenvolvemento sustentable dos parques naturais.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 254 L Venres, 31 de decembro de 2004


[ Descargar ]

<< Voltar >>