Descargas

o156 (108 KB)
Orde do 23 de decembro de 2004 pola que se establecen as indemnizacións por sacrificio obrigatorio de gando nos programas de erradicación de enfermidades animais para 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 254 L Venres, 31 de decembro de 2004


[ Descargar ]

<< Voltar >>