Descargas

o155 (196 KB)
Orde do 23 de decembro de 2004 pola que se convocan para o ano 2005 axudas para o desenvolvemento de accións formativas complementarias para agricultores e das súas familias, que serán impartidas por asociacións sen ánimo de lucro e vinculadas ao sector agrario da ComunidadeAutónoma de Galicia.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 254 L Venres, 31 de decembro de 2004


[ Descargar ]

<< Voltar >>