Descargas

o150 (188 KB)
Orde do 17 de decembro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas experimentais e complementarias do Plan FIP dirixidas a desempregados cofinanciadas polo Fondo Social Europeo na Comunidade Autónoma de
Galicia para o exercicio de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 252 L Mércores, 29 de decembro de 2004


[ Descargar ]

<< Voltar >>