Descargas

o149 (116 KB)
Orde do 23 de decembro de 2004 pola que
se convocan subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a realización de actividades dirixidas á xuventude, para a promoción da información xuvenil e para a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías durante o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA,No 252 L Mércores, 29 de decembro de 2004 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 18.283


[ Descargar ]

<< Voltar >>