Descargas

o145 (228 KB)
Orde do 23 de decembro de 2004 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas para fomentar o asociacionismo agrario e o redimensionamento empresarial das entidades asociativas agrarias en Galicia, e se convocan estas axudas para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 252 L Mércores, 29 de decembro de 2004


[ Descargar ]

<< Voltar >>