Descargas

o144 (40,0 KB)
Orde do 16 de novembro de 2004 pola que se particulariza para o exercicio orzamentario 2005 o procedemento de concesión de axudas para a realización de investimentos relativos ao equipamento e servizo dos portos pesqueiros, tramitada como expediente anticipado de gasto.
DIARIO OFICIAL DE GALICIANo 251 L Martes, 28 de decembro de 2004


[ Descargar ]

<< Voltar >>