Descargas

Orde do 23 de decembro de 2004, axudas para a mellora da eficiencia da xestión técnico-económica da explotacións agrarias (168 KB)
Orde do 23 de decembro de 2004 pola que
se convocan as axudas para a mellora da
eficiencia da xestión técnico-económica das explotacións agrarias para o ano 2005.


[ Descargar ]

<< Voltar >>