Descargas

Resolución do 17 de decembro de 2004, apoio financeiro 2004-2006,transporte público (32,0 KB)
Resolución do 17 de decembro de 2004 pola que se convocan para o exercicio
2005 as axudas reguladas polo convenio
de apoio financeiro 2004-2006 ao sector
transporte público por estrada de Galicia para a renovación da frota de vehículos, subscrito entre o Instituto Galego de Promoción Económica e as entidades de crédito.


[ Descargar ]

<< Voltar >>