Descargas

Orde do 23 de novembro de 2004 pola que se particulariza para o exercicio 2005 o procedemento de concesión de axudas establecida na Orde de 21 de sete (92,0 KB)
Orde de 21 de setembro de 2000, pola que se establecen as bases e condicións e se regula o procedemento de concesión de axudas para a promoción, fomento da calidade, busca de novas saídas comerciais dos productos da pesca, o marisqueo e a acuicultura.
Igape Bic Galicia DOG


[ Descargar ]

<< Voltar >>