Ofertas de Traballo

13-07-2012
Socorristas para o Concello de Cee

O Concello de Cee presentará nos próximos días na Oficina de emprego de Cee unha oferta para a contratación de dous socorristas durante dous meses a xornada completa.


REQUISITOS:
-Acreditación de estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
-Acreditar a formación mínima necesaria para o exercicio da actividade de socorrismo en espacios acuáticos naturais.
-Se estás interesado/a en traballar como socorrista, podes pasarte pola Oficina de Emprego para comprobar que na mesma consta que cumpres os requisitos, e que estás apuntado para traballar neste sector.

URL: http://traballarnacosta.blogspot.com.es/2012/07/socorristas-para-o-concello-de-cee.html


<< Voltar >>